X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تصویرسازی گرافیکی


پیدایش تصویرسازی گرافیکی در غرب:

پایه ریزی طراحی گرافیکی در دهه 1920 به وسیله لاسلو ماهولی ناگی و یان تاشی کولد انجام گرفت .

آنها در کتابی به نام تایپوگرافی جدید استانداردهای جدیدی رادرجهت ستایش سازه های ماشینی درتصاویر فتوگرافیک طرح ریزی کردند .وازاین پس شاخه ای به نام طراحی محض از تصویرگری

داستانی جدا شد وگسترش یافت.

توسعه دوربین عکاسی به عنوان یک ابزار ثبت در اواخر قرن نوزدهم میلادی بسیاری از هنرمندان را از مسئولیّت واقعه نگاری رهایی بخشید ،دوربین جزئیات محیط بیرونی را ثبت میکرد واز این طریق هنرمندان را به جستجوی ذهن وگستره های نهان مجاز کرد ابتدا به وسیله نهضت امپرسیونیسم (اصالت دریافت حسی ) وسپس اکسپرسیونیسم (اصالت بیان) هنرمندان آن قرن از سخت گیریهای رئالیسم (واقع گرایی )آکادمیک رهایی یافتند وپوسته های حفاظتی رااز احساسات خود به کناری افکندند.

سپس در اوایل قرن بیستم به وسیله کوبیست ها فهم جدیدی از روابط فضایی وزمانی و گسترش تکنیکی در هنرهای تجسمی پاگرفت ورفته رفته به واسطه وسایل جدید ارتباطات نظیر رادیو تصاویر متحرک ونهایتاً تلوزیون خصیصه های بصری جدید در حوزه تبلیغات برای فروش کالاهـا

وتجارت شکل گرفت .در اواسط قرن نوزدهم تصویرسازی فقط به منظور اهداف روزنامه نگاری به کارگرفته شد اما از دهه 1870 به بعد طراحی تصویرسازانه به شکل جدیدی که همانا ترکیبی از تایپ ورسّامی بود به وسیله ژولس شره در پوسترهای تبلیغاتی تغییر یافت .حروف نگاری او در هماهنگی با تصاویر سحر انگیز ورنگارنگ ومملو از تأثرات حسی (امپرسیون) طراحی میشدند .

پوسترهای او پیشاهنگ نهضت جدیدی به نام آرت نووه(هنر جدید) شد که توسط فرم های اندام وار (ارگانیک) زاده شده واز ماشین برای دنیای جدید مصرف تعریف میشد . سپس این سبک گرافیکی توسط افراد دیگری چون تولوز لوترک و آلفونز موکا پی گیری شد ودر دهه اول قرن بیستم طراحی تصویرسازانه با سبک جدیدی که پوسترهای (شی واره) نامیده میشد. ابتدا در آلمان وسپس در انگلستان وفرانسه وایتالیا ادامه یافت.

این سبک ابتدا توسط (لوسیان برنارد) هنرمند آلمانی با طرد عناصر غیر ضروری تصویری ونوشتاری به نفع صورت پردازی از یک شی یا موضوع تبلیغی شکل گرفت .چنین پوسترهایی معمولاً فقط با علامت تجاری کالا به جای متن ارائه میشدند. آن پوسترها که از لحاظ زیبایی شناختی گیرا وبه لحاظ تجاری موفق بوده اند وحدت عمیقی از رسّامی وطراحی را به نمایش میگذارند. پوسترهای برنارد برای کمپانی پریستر مچ مصادیقی بودند برای قدرت تصویر ونوشتار طراحی شده در یک مجموعه موزون.

در طی سالیان نخستین قرن بیستم تصویرسازی وعکس باوزن وارزشی یکسان البته در ارتباط با متن نیاز وبودجه ای خاص استفاده میشدند. عکس بهترین وسیله برای نشان دادن واقعیت بود در حالی که تصویرسازی برای افسانه پردازی وقهرمان پردازی از یک کالا یا یک ایده مناسب تر بود وچنین چیزی یک استراتژی (روش راهبردی دراز مدت)معمول برای فروش بود خصوصاً در ایالات متحده که رقابت برای کالاهای بیشتر سرعت بیشتری نسبت به اروپا داشت این روش تا نیمه اول قرن بیستم ادامه داشت.

ما بین دو جنگ جهانی واقع گرایی در هنرهای زیبا و کاربردی آمریکا بالا ترین مرتبه را داشت. در حالیکه اروپاییان به سمت تصاویر انتزاعی و ماشین واره پیش میرفتند.حتی در اروپا دو رویکرد به صورت موازی (گهگاه ادغام شده)ظاهر شد یکی خالص ودیگری دکو راتیو.ساده کردن فـــرم در

بعضی از هنرهای کاربردی معمول گشت که تحت تاثیر جنبشهای ایدئولوژیک و مکتبهای هنر مدرن قرار داشتند . چنین امری مشتمل بر  بکارگیری کولاژهای تصویری و تجزیه فرمهای نوشتاری به عنوان عناصر طراحی که همانا سمبل عصر ماشین بودند می باشند.رویکردی که هم فتوریست های ایتالیایی وهم دستیل های هلندی و سازه گراهای روسی و اروپای شرقی و هم چنین باهاواس آلمانی را در بر میگرفت .

این گروهها بعداً ملاکهای خلوص هنری را به نحوی توسعه دادند که بر اساس آنها سا ختن تصاویر فقط به عکاسی محدود میباشد و همچنین عناصر نوشتاری که موجود بودند .تصویرسازیهای (ال لیستیزکی)برای کتاب اشعار انقلاب (ولادیمرمایاکوفسکی)با عنوان (برای صدا)مثال بسیار خوبی است برای یک تصویر سازی غیر تزیینی که در آن سمبلهای گرافیکی هم برای برای همراهی با متن و هم به لحاظ زیبایی شناسی طراحی استفاده شده است .به عنوان یک شیوه متفاوت و تجاری در مقابل رویکرد مدرن ،طراحان ،یک نوع شیوه گرایی استیلیزه (سبکی)را در آثار متنوعی به کار گرفتند که در آن موقع با عنوان (هنر مدرن یا مدرنستیک)یا عامه آن به عنوان

(آرت دکو) نامیده میشد. آن یک ترکیبی بود از بعضی مشخصه های مدرن شامل الگوهای هندسی،زیگوراتهای مصری واجزای ارگانیک(اندام وار )که با مجموعه ای از تزئینات دکراتیو قرن نوزدهم که به روز درآمده بود ترکیب شده بودند در حالیکه عکاسی را مدرنیستها ترجیح میدادند چرا که در آن مدلسازیهای ظریف گرافیکی که معرفه طراح مدرن بود وجود داشت.در حالیکه طراحی کاربردی در افراط مشخصه رویکرد مدرن بود ،تزئینات ظریف،سبک دکو را در بزرگ شهرها ،تعیّن میبخشید که به این منظور تصویر سازی در سطح وسیعی استفاده میشد در اواخر دهه 20 واویل دهه30 یک نوع آمیزه ویژهای از مدرن ومدرنه توسط پوستر سازان فرانسوی به نامهای

(ای-ام کاساندر) (ژان کارلو) (چارلزلوپو) و دیگران ظهور کرد .تبلیغات آنها به طور مشخص،طراحی تصویر سلزانه آن روزگار را به خوبی مجسم می ساخت که در خلال آنها شیوه های متعددی برای ترکیب تایپ وگرافیک و تصاویر نقاشانه به چشم میخورد .

تصویر سازی غالباً بد فهمیده شده است چرا که از روشهای مختلف به اجرا در آمده و برای اهداف متنوعی نیز به کار گرفته شده است. سنتی ترین تعریف آن می گوید :تصویر سازی یــــک  

قصه میگوید . بعضی از تصویرسازی ها ممکن است یک داستان کامل را بازگو کند مثل داستانهای گرافیکی (کمیک استریپ) وکتابهای تصویرسازی شده کودکان، امادر بیشتر موارد تصویرسازی براساس یک قطعه ازیک داستان یا متن گرفته میشوند که در چنین موردی تصویرسازی یک علامت تصویری است . تصویرسازان کتاب ذهن خوانندگان را با فراهم کردن پرتره هایی از شخصیّت ها و صحنه ها برمی انگیزانند .

تصویرسازی باید از روش سازی که در آن یک صفحه تایپی با دکوراسیون دادن پر زرق وبرق می شود تمیز داده شود. تصویر سازیهای دکوراتیو داستانی نیستند اگر چه به خواننده کمک میکند که داستان را تعقیب کنند.

در طی چندین دهه کتابهای تصویرسازی شده با یک سری ترجمان معادل متن بودند مثل(جزیره گنج-ان ،سی ، ویت) یا تفسیرهای تجملی بودند مثل(آلیس در سرزمین عجایب-سرجان تنیل)یا بیانی مجرد وانتزاعی بوده اند مثل (برای صدا ال لیستیزکی).

 

 

تصویر سازی در آلمان
در قرن پازدهم ، بوکاچیوماستر تصاویری برای کتاب های متعدد بوجود آورد که معرف خصوصیت توصیفی آثار این دوره هستند .
در همین دوره روویخ (Revwich )تصاویر خلاصه ای از شهرها و مردم برای یک کتاب و تصاویر خنده آوری نیز که توصیفی دقیق از متن بود برای کتابی دیگر بوجود آورد . از تصویرسازان قرن شانزدهم باید ازهانس هلباینH.Holbein نام برد که کارهایش بیش از آثار دیگران معرف شیوه نوزایی (رنسانس) بود . حواشی و الفباهای تاریخی او مشهورند.
همچنین باید از عنوان نامه ها و تصاویری نام برد که لوکاس کراناخ برای انجیل و اعلامیه های مارتین لوتر طراحی کرده بود و در وی تنبرگ به چاپ رسید. آلبرشت دورر نقاش نیز اگر چه آثار اندکی در زمینه تصویر سازی دارد، ولی تأثیر عمیقی در تحول تصویر سازی گذاشت. کی از ویژگی های تصویر سازی قرن هیجدهم آلمان، چاپ های فراوان مصور رنگی از گیاهان و جانوران بود. او سرA.F.oeser از طراحان بزرگ این دوره به شمار می رود. تکنیک تصویر سازی فرانسوی بر آثار هنرمندانی که فردریک کبیر و دیگر فرمانروایان به آلمان آوردند غالب بود. ولی آثار بزرگترین تصویر ساز آلمانی این دوره چودویسگی(D.N.Chodowiecki) از این تأثیرات کاملاً بر کنار بود. آثار رآلیستی او تصویر دقیقی از زندگی بورژوازی آن زمان آلمان را نشان می دهند.
بزرگترین تصویر سازی آلمانی در قرن نوزدهم منزل (A.Menzel) است که آثارش کاملاً نوگرا، واقع گرا و احساس بر انگیز می باشد. شهرت او بیشتر به خاطر مصور کردن زندگی نامه ها و آثار فردریک کبیر است
از اواخر قرن نوزدهم، نفوذ حروف نگاری قرن شانزدهم آلمان منجر به احیای کاربرد حروف چاپی شواباخر در آلمان گردید. از جمله تصویر سازان بر جسته عبارتند از : یوزف ساتلر، ماکس کلینگر، ماکس اسله وگت و ماکس لیبرمان.
در ابتدای قرن بیستم؛ برگزاری جشن های بزرگداشت گوتنبرگ انگیزه جدیدی برای تحول تصویر سازی شد. در سال 1907، کارل لرنست پوشل همراه با او. تیه مان یک بنگاه انتشاراتی بنیان نهاد که همکاری بهترین تصویر سازان زمان را جلب کرد.
تصویر سازی در ایتالیا
تصویر سازی در ایتالیا توانست با تأثیر از هنر رنسانس از خامدستی های اولیه رهایی یابد. اولین کتاب مصور در ایتالیا زیر تأثیر تصویر سازی آلمان در سال 1467به چاپ رسید. زیباترین نمونه های تصویر سازی اولیه ایتالیا در کتاب های دهه آخر قرن پانزدهم در فلورانس و ونیز وجود دارد. چندی بعد بود که حکاکی روی چوب در بسیاری از اعلانیه(تراکت)های مردم پسند سبک منسجمی یافت.
از اواسط قرن شانزدهم سبک نوتری پدید آمد که بهترین نمونه آن در آثار جیولیتودوفراری وجود دارد. در این قرن رم مرکز مهم گراوور روی مس در ایتالیا بود. از تصویر سازان این دوره ن.بتیریزت و دوپراک بودند.
حکاکان بزرگ قرن هفدهم ایتالیا تمپستا و ویلامنا بودند. حکاکی روی چوب کوریولانو نمونه ای از تصویر سازی علمی را ارائه می دهد. در قرن هیجدهم، پیازتا تصویر ساز بزرگ ایتالیایی تصاویری برای کتاب های ادبی کشید.
تصویر سازی قرن نوزدهم ایتالیا کیفیتی متوسط داشت و نقاشان و حکاکان برجسته توجه اندکی به این هنر داشتند. از اواخر جنگ جهانی دوم در ایتالیا دوباره توجه به کتاب ههای مصور زنده شد تصویر سازانی چون دپی سیس و کارا و کامپیگی پدید آمدند که بیشتر، کتاب های ادبی را مصور می کردند. در سال 1964 مونوادوری کتاب سانتوریو اثر فالکنز، و اینالودی در سال 1950 کتاب شعر پابلو نرودا را مصور کردند.


تصویر سازی در هلند
از جمله کسانی که در تحول تصویر سازی هلند نقش بسزایی داشتند اینان بودند: لوکاس وان لی دن، ج.شوارت (J.Swart) (هردو انجیل هلندی را در سال 1528 مصور کردند)، یان کورنلیس، وان آلست و دو یاسه، در نیمه اول قرن هفدهم، تصویر سازی هلند از خدمات هنرمند بزرگ اواخر این قرن دوهوگ de.Hooghe بود که به کشیدن کاریکاتور سیاسی نیز می پرداخت. او تصاویری برای کتاب شعر لافونتن تهیه کرد. رامبرانه نقاش بزرگ هلندی در ضمن تجربیاتی وسیعی در زمینه حکاکای واچینگ داشت تصویر ساز بزرگ قرن نوزدهم هلند ت. وان هوی تما بود که به خاطر تهیه تصاویر برای کتاب های کودکان شهرت داشت. از تصویر سازان قرن بیستم هلند می توان از روزندال، یان بونس، تات کمپزر، کویپرز نام برد.


تصویر سازی در فرانسه
در فرانسه، شباهت تصویر سازی اولیه به مینیاتور شایان توجه است. نفوذ شیوه تصویر سازی دوره نوزایی فرانسه که بر پایه سنت گوتیک قرار داشت، در آثا رتصویر سازانی چون توری (G.Tory) دیده می شود. طراحی نوگراتر برنارد سالومون بود که آثار پر کاری از نقوش پیرامون حروف از خود به جای گذاشته است. تصویر ساز دیگر فین (O.Fine) ریاضی دان بود که الفباها و حواشی ظریف او خیلی موفق بودند. بهترین تصویر سازی که بروش گراوور روی مس بکار می برد. دووت (J.Duent) بود.
شوفار (P.P.Choffard) بزرگترین حروف نگار (تایپوگرافیست) فرانسوی بود. فراگونار(H.Fragonard) از هنرمندان بزرگ تزیین پیرامون حروف به شمار می رفت. شیوه این نوع تزیین خیلی شبیه نقاشی بود. در نیمه دوم قرن هفدهم، همکاری نزدیک تصویر سازان حرفه ای و حکاکان چیره دست، هنر کتاب آرایی را در فرانسه قرن هیجدهم به کمال زیبایی رساند. موضوعات دلخواه این تصویر سازان، داستان ها و شعرهای بلند، قصه ها و سالنامه ها بود.
اگر چه تصویر سازان اشتیاق فراوانی برای مصور کردن آثار ادبی داشتند ولی آثار علمی هم نادیده نمی گرفتند. از جمله کتاب های علمی که مصور گردید، کتاب تاریخ طبیعی بوفون زیست شناس معروف بود.
شاهکارهای تصویر سازی قرن نوزدهم فرانسه عبارتند از: لیتو گراف های دلا کراوآ برای کتاب فاوست گوته(1827میلادی) و تصاویر گزنده دومیه برای یک روزنامه طنز آمیز.
آثار فراوان ادبیات رمانتیک و عامیانه و مجله های سیاسی طنزآمیز، تصویر سازان بسیاری را پروراند و از جمله تصویر ساز آثار ادبی باید از گوستاو دوره، که کتاب دن کیشون اثر سراونتس را مصور کرد، نام برد.

تصویر سازی در انگلستان

تصویر سازی در انگلستان در ابتدا زیر تأثیر تصویر سازی آلمان و فرانسه بود. این وابستگی به شیوه تصویر سازی اروپایی در سرتاسر قرن شانزدهم ادامه یافت. تصویر سازان انگلیسی از منابع تصویر آلمان، فرانسه و هلند استفاده می کردند. در نیمه دوم قرن شانزدهم بهترین کتاب های مصور توسط ناشرانی چون ج . دی J.Day تهیه می شد.
در قرن هفدهم، اقدامات صنفی محدود کننده و نا آرامی های سیاسی مانع پیشرفت هنرهای کتابسازی گشت. حکاکی زیر نفوذ هنرمندان خارجی وان دیک و دوپاسه قرار داشت. و.هولاW.Hohar بزرگ ترین حکاک آن زمان انگلستان، یک آلمانی بود. از میان شاگردان اوف . بارلو F.Barlow وت. دادلیT.Dadley بودند. و.فیثورنW.Fatihorn حکاک چهره پرداز بزرگ آن زمان محسوب می شود..اقامت طولانی گراولوH.F.Gravelot تصویر ساز بزرگ فرانسوی در انگلستان و همچنین نقاشی و حکاکی هوگارث به پیشرفت تصویر سازی انگلیسی در قرن هیجدهم کمک کرد. تصویر ساز برجسته در نیمه دوم این قرن ت. اسکاتارد T.Scothard بود. تمام کتاب هوراس توسط ج . پاین در بین سالهای 37ـ1733 حکاکی شد. چندین تصویر این کتاب کار هنرمند ایتالیایی ف . بارتولوزی(F.Bartolozi) را در انگلستان بنیاد نهاد.
آثار سه تصویر ساز این دوره از روح واقعاً محلی برخوردار است: آثار و. هوکارث W.Hogarth که سخت رآلیسی و طنز آمیز بود؛ کارهای ت . به ویک T.Bewich جنبه آموزنده pastoral و روستایی didactic داشت و زنده کننده حکاکی چوبی بود؛ و تصاویر ویلیام بلیک (W.Blake) ، نقاش و تخیل پرداز که با استفاده از تکنیک غیر عادی اچینگ برجسته(relief etching) کوشش فراوانی در جهت احیاء وحدت حروف، تزیین و تصویر(خصوصیت کتاب خطی قرون میانه) محسوب می گشت.
معروف ترین و موفق ترین تصویر سازان انگلستان قرن نوزدهم عبارت بودند از: ت . راولندسون،با گرایش به کاریکاتور،وکرویک شانک G.Cruikshank ،با خصوصیات واقع گرای طنز آلود که کتاب الیورتویست دیکنز را با سه جلد در سال 1839مصور کرد. هنرمند دیگری که آثار دیکنز را مصور می کرد، براونهH.K.Browne بود. ج . لیچ G.Leech یکی از همکاران اصلی مجله طنز نگار پانچ بود. در حدود سال 1890، روزنی D.G.Rosetti و میله J.E.Millaisدر تحول تصویر سازی تأثیر گذاشتند. در دهه آخر قرن ویلیام موریس همراه با برن جنزW. Burne-jones و کربن روزی W .Crane در جهت احیای ارزش های تزیین و روش های دستی کتابسازی دوران نوزایی ایتالیا، کوشیدند تا وحدت از دست رفته بین حروف نگاری و تزیین را دوباره باز گردانند(بطور مثال کتاب افسانه های کانتنبری (1896) تاثیر شیوه ویلیام در تصویر سازی قرن بیستم انگلستان نیز همچنین ادامه یافت برجسته ترین هنرمند بین جنگ جهانی اریک گیل بود. او تصاویر چهار انجیل را حکاکی کرد. در این دوره چند تن از نقاشان و مجسمه سازان معروف انگلیس و اروپا چاپ های نفیسی تهیه کردند از جمله گراهام ساتر لند برای کتاب هانری چهارم شکسپیر واپستاین برای کتاب گل های جهنم بودلر تصویر هایی کشیدند.


تصویر سازی در ایلات متحده آمریکا
در ایلات متحده آمریکا، تکنیک های تصویر سازی و وسایل فتومکانیک به درجه کمال رسید و حکاکی روی فولاد به موفقیت های بزرگی دست یافت. توصیر سازان این کشور می خواستند بیشتر تلاش خود را صرف مصور کردن مجله ها کنند، ولی از میان کسانیکه به تصویر سازی کتاب نیز خدمت کردند. اینان هستند: چامپنG.Chapman؛دارلیF.O.C.darly؛پای لH.Pyle؛ آبیE.Abbey (برجسته ترین هنرمند طراحی قلمی)؛ پنلG.Pennel هنرمند برجسته اچینگ؛ گیبسونC.D.Gibson (توصیف گر چیره دست مناظر شهری ایالات متحده آمریکا).
زمینه های متفاوت هنری تصویر سازان آمریکایی سبب پدید آمدن شیوه های متفاوت شده است. آثار آنان را می توان در کتاب گنجینه تصویر سازی آمریکا از هنری پیتز (نیویورک،1947)بخوبی دید. برخی از نمونه های برجسته این آثار عبارتند از: افسانه ها اثر ارگار آلن پو با حکاکی های ای چنبرگ F.Eichenberg)1944)؛ روبینسون کروزئه اثر دفوئه با تصاویر دوویسین H.Duvoisin)1946) کتاب های همه مردم برادرند با تصاویر کوواروبیاس(1948)؛ و کتاب بسیار زیبای الفبای خلقت با تصاویر بن شان.


تصویر سازی در کشورهای دیگر:
در تاریخ تصویر سازی اسپانیا، نام فرانسیسکو گویا بیش از همه می درخشد. آثار فراوان چاپی او که جنبه رؤیایی، طنز آمیز و گزنده داشت، شیوه خاصی را بنیان نهاد، که بر بسیاری از تصویر سازان، کاریکاتورنگاران و طراحان بعد از او تأثیر گذاشت.
در تصویر سازی معاصر سویسی با نام هنرمندانی چون پیکابیا، آرپ و دیگران بر می خوریم در سال 1919 کتاب گلچین جنبش هنری دادا با تصاویر آنان انتشار یافت.

تصویر سازی در طراحی وب :

امروزه وب برای بیشتر مردم یک رسانه ی بصری است . با وجودی که کسانی که در استفاده ی وب ناتوانند یا کسانی که به شبکه وب از طریق محیط های غیرگرافیکی دسترسی دارند می توانند با صفحه وب تعامل داشته باشند ، اما اغلب اطلاعات فراوانی که تصاویر می توانند تامین کنند را از دست می دهند .

هرچند استفاده ی بیش از حد از هنرهای گرافیکی می توان بر روی سایت های غیر قابل استفاده اثر و نتیجه ی منفی داشته باشد . استفاده ی صحیح از تصاویر در وب سلیقه ایی نیست ، بلکه احتیاج به فهم کامل از فرمت های فایل های مختلفی مانند GIF , JPEG , PNG دارد . هدف اصلی طراحان این است که کیفیت تصاویر را با اندازه فایل بارگذاری شده متعادل کنند .

چون شاخصه های هر یک از فرمت های فوق نیاز به توضیحات مفصل دارد ، توضیح به صورت یکجا مقدور نیست بنابراین در این پست به بررسی شاخصه های فرمت GIF می پردازیم و ما بقی آن ها را به پست های آینده موکول می کنیم .

تصاویر GIF در وب به طور وسیعی پشتیبانی می شوند . در آغاز توسط کامپیوسرو ( و گاهی اوقات به عنوان CompuServe GIFs به آن اشاره می شود ) معرفی شدند . قالب GIF در واقع داری دو نوع است : GIF 89a و GIF 87 . هر دو قالب رنگ هشت بیتی را پشتیبانی می کنند . امروزه وقتی از GIF صحبت می شود همیشه در نظر می گیریم که قالب GIF 89a در حال استفاده است و هیچ گونه تفاوتی بین این قالب ها قائل نیستیم .

تصاویر GIF از یک شکل ابتدایی فشرده سازی که کدگذاری طول دسته نامیده می شود استفاده می کنند .شکل زیر طرح فشرده سازی را در عمل نشان می دهد . توجه داشته باشید که چگونه تصاویر تستی با محدوده های رنگی ممتد به مقدار زیادی فشرده سازی می شوند ، در حالی که آن هایی که دارای تنوع هستند این کار را نمی کنند . همان طور که نشان داده شده است ، اگر یک جعبه پر از خطوط را 90 درجه دوران دهیم مشخص می شود که تاثیر فشرده سازی در آن شگرف و بهت آور است .

ونه که ذکر شد تصاویر GIF فقط رنگ هشت بیتی را برای حداکثر 256 رنگ در تصویر پشتیبانی می کنند . در نتیجه ، بعضی از ضایعات به هنگام ارائه رنگ واقعی تصاویر ، مانند عکس ها ، غیر قابل اجتناب است .نوعا وقتی که یک تصویر از پالتی با تعداد رنگ های زیاد به یک پالت رنگ کوچک تر نگاشت بشود ، در هم ریختگی اتفاق می افتد . در هم ریختگی سعی می کند رنگی که از پالت بیرون است را خلق کند . این کار را بدین صورت انجام می دهد که دو رنگ یا بیشتر از پالت را می گیرد و جایگزین طرح شطرنجی یا نقطه نقطه می کند به طوری که مشابه رنگ اصلی را به وجود می آورد .

از تصاویر GIF می توان طوری استفاده کرد که به آن ها اجازه داده شود از حد 256 رنگ پا فراتر گذارند آن هم با استفاده از بلوک های تصویر چندگانه که هر کدام با پالت رنگ مخصوص به خود درون همان فایل GIF قرار داشته باشند . فایل های GIF معروف به رنگ واقعی می تواند با استفاده از یک فایل با اندازه ی بزرگتر ، از هزاران رنگ پشتیبانی کند . آن هایی که از محدوده 256 رنگ GIF بالاتر می روند باید متکی به فایل JPEG یا PNG باشند .

با وجود اینکه داشتن عمق رنگ فقط 8 بیتی به نظر مسئله ساز می آید ، اما در بعضی مواقع طراحان عمق بیت فایل GIF را به صورت نزولی تنظیم می کنند تا اندازه فایل کاهش یابد . به خاطر داشته باشید که هر چه عمق بیت در یک تصویر بیشتر باشد ، رنگ ها و همچنین مقدار اطلاعات لازم بیشتر خواهد بود . ممکن است این مسئله عاقلانه به نظر بیاید که تا آنجا که ممکن است با محدود کردن تعداد رنگ ها ، بدون کاهش کیفیت تصویر ، فایل های کوچک زیادی به وجود آورید .

تنها راه برای انجام این کار آن است که در تصاویر از رنگ های کافی استفاده کنید که بدین وسیله از آن چه آنجا وجود دارد یا هر چه که برای در هم ریختگی مناسب است بتوان پشتیبانی کرد . استاندارد GIF های 8 بیتی شامل 256 رنگ است ، 7 بیت 128 رنگ ، 6 بیت 64 رنگ ، 5 بیت 32 رنگ و … .
بیشتر برنامه های گرافیکی مانند Fireworks یا فتوشاپ همراه با ImageReady ، در هنگام ذخیره ی تصویر به طور مستقیم از کاهش رنگ پشتیبانی می کنند . شکل های اینجا نمونه ای از یک کاهش اندازه ی فایل را با استفاده از کاهش رنگ GIF نشان می دهد .

تصاویر GIF همچنین از مفهوم شفافیت ( Transparency ) نیز پشتیبانی می کنند . یک بیت شفاف که در آن یک رنگ می تواند شفاف باشد مجاز شمرده می شود . شفافیت اجازه می دهد پس زمینه ایی که یک تصویر روی آن جایگزین می شود تا نمایش دادن ، مجموعه ی متنوعی از جلوه های پیچیده را ممکن بسازد . برای آن که با نمونه هایی از شفافیت آشنا شوید ، به اینجا مراجعه کنید .

مشکل اساسی شفافیت یک بیتی هموار سازی لبه های کنگره دار است . برای این کار از رنگ های متغیر استفاده می شود تا بتوان لبه های دندانه دار و ناصاف یک تصویر را محو و صاف کرد . به خاطر داشته باشید که هر چیزی که بر روی صفحه ی نمایش نشان داده می شود از پیکسل تشکیل شده است .

این پیکسل ها مربع شکل هستند . به وجود آوردن تصویری که لبه های آن گرد شده باشد ممکن است مشکلاتی به وجود آورد . هموار کردن ناصافی ها به ما این اجازه را می دهد که تصویر مبهمی از لبه های صاف و گرد شده به وسیله ی پرکردن پیکسل های لبه و یا به عبارتی آمیختن تصویر با پس زمینه به وجود آوریم .

تصاویر GIF از یک ویژگی دیگری به نام بافتی ( interlacing ) پشتیبانی می کنند . این ویژگی به کاربران این امکان را می دهد که بفهمند تصویر قبل از اینکه به طور کامل بارگذاری بشود چگونه است . بنابراین باعث می شود که کاربر در طول بارگذاری تصویر دلسرد و نا امید نشود . در جایی که سرعت بارگذار یاغلب یک مشکل محسوب می شود ( ایران ما ) پیش نمایش بافتی در وب بسیار مفید است .

با وجود اینکه نمایش بافتی یک تصویر GIF عموما ایده خوبی است ، اما اغلب با عیبی نیز همرا هاست . تصاویر مشبک شده ممکن است از تصاویر دیگر بزرگتر شوند . بنابراین از عمل interlacing برای تصاویری که دارای متن هستند نباید استفاده کرد ، زیرا متن تا موقعی که کامل بارگذاری نشده باشد قابل خواندن نخواهد بود . برای مشاهده عمل interlacing به اینجا مراجعه کنید .

Alvanweb

در آخر ، قالب GIF از انیمیشن نیز پشتیبانی می کند . این امر از طریق دسته کردن و انباشتن GIF ها روی هم انجام می شود . گسترش انیمیشن همچنین زمانبندی و قابلیت تکرار را به تصاویر اضافه می کند . استفاده از GIF های متحرک یکی از مشهورترین راه هایی است که به وسیله ی آن نقاشی متحرک ساده ایی را به صفحات وب اضافه می کنند ، زیرا تقریبا هر مرورگری از آن ها پشتیبانی می کند .

مرورگر هایی که از قالب GIF متحرک پشتیبانی نمی کنند معمولا اولین قاب نقاشی متحرک را به جای آن نمایش می دهند . اگر چه برنامه های نصب نشدنی یا دیگر امکانات مرورگرها نیاز نمی شود ، اما سازندگان صفحات نباید از نقاشی متحرک در صفحاتشان زیاد استفاده کنند ، زیرا ممکن است موجب حواس پرتی کاربران و انجام بارگذاری های بی جا و بدون استفاده شود .

از آن جا که نقاشی متحرک در اصل به صورت تصویر بعد از تصویر است ، بنابراین اندازه ی فایل ، جمع کل تصاویر درون نقاشی متحرک است . این امر می تواند باعث به وجود آمدن تصویر بزرگتری نسبت به آن تصویری که استفاده کننده انتظارش را دارد بشود . یک نگرش برای متراکم کردن فایل این است که تصویر را از طریق جایگزین کردن بخش متحرک هر قاب بهینه کنیم . این عمل اغلب بهینه سازی تعویض چهارگوش نامیده می شود .

با جایگزین کردن فقط قسمتی از قابی که در حال عوض شدن است می توانید از تصاویر کوچکتری در بعضی قاب ها استفاده کنید و از این راه می توانید به کوچک کردن اندازه ی فایل کمک کنید . بسیاری از برنامه های کاربردی متحرک سازی امکانی داخلی دارند که تصویر ها را برای شما بهینه سازی می کنند . این کار باعث می شود که اندازه ی فایل ها به طور شگرفی کم شود.    

مقایسه نسخه های مختلف و معرفی بهترین نسخه ها:
از ابتدای شروع به کار کورل که از نسخه 1 شروع شد در هر نسخه جدید تغییراتی در این برنامه انجام شد که در ابتدا هر نسخه تحولات چشمگیری و اساسی داشت و تقریبا از نسخه 8 به بعد اصول کار کورل ثابت مانده و تغییرات
بسیار جزئی بوده است.
بهترین نسخه های کورل از ابتدا نسخه های 3 و5 و 8 واین طور که به نظر میرسد نسخه 11 بوده سایر نسخه ها یا تغییر چندانی نداشتند (6 و7) و یا تغییرات بدی داشتند (9) و معمولا در هر نسخه جدید تعدادی دستور به کورل افزوده میشود و بسیاری از دستورات قبلی
ادقام میشوند که این مورد در بعضی مواقع مشکل ساز است.
از لحاظ سرعت و کارایی و ساده بودن و دردسترس بودن کورل 8 از بهترین نسخه هاست که به همین خاطر مثل
 ویندوز 98 نسخه دومی ازکورل 8 به نام کورل 8bidi منتشر شد که امکانات بهتری داشت.
کورل 8 از نظر طراحی بسیار قوی است ولی از نظر افکتها و .... کورل 10 و 11 قوی تر میباشند که طراحان معمولا
 از توانایی های این دو در کنار هم استفاده میکنند.
برای
عده ای که عقیده دارند کورل 10 جانشین مناسبی برای کورل 8 است تعدادی از مشکلات این نسخه را در زیر نوشتم :
1.مشکل کورل 10 با فونتهای فارسی سینا سافت و واجه پرداز.
2.سرعت کم و گاهی بروز مشکل در هنگام اجرای افکتها .
3.حذف بسیاری از کلیدهای میانبر.
.....
یکی از بهترین ابزاری که از کورل 8 به بعد حذف شد
roolups بود که تمامی ابزار لازم را در دسترس قرار میداد.
از نظر برنامه های جانبی کورل مثل
Photo Paint  وR.A.V.E و....نسخه 10 و 11 از تنوع و کارائی بهتری برخوردارند و ابزارهای پیشرفته تری دارند.
من سعی میکنم در این پروجه طراحی و اجرای طرح های مختلف را در نسخه 8 که برای آموزش و یادگیری ساده تر است را بیان کنم و برای علاقه مندان به نسخه 10 و 11 در هر بخش به صورت مختصر تفاوت این دستورات در این نسخه ها را توضیح میدهم.

 

  منبع : کتاب جناب توماس پاول ترجمه ی آقای احمد شیدا